از این ابزار جهت محاسبه مقدار مارجین موردنیاز برای گشودن یک پوزیشن معاملاتی بر اساس اهرم عرضه شده توسط بروکر شما استفاده می شود.