اخبار هر حوزه از عوامل موثر بر نوسانات هر بازاری می باشد و پیگیری و اطلاع از رخدادها خصوصا در بازار فارکس بسیار ضروری می باشد . در ساعات انتشار اخبار مهم عموما شاهد تشدید نوسانات هستیم . لذا توصیه می شود در ساعات انتشار اخبار به حدضررهای معاملات توجه ویژه شود و در صورت نداشتن تسلط کافی از معامله در زمان نوسانات شدید خودداری شود .
در جدول زیر مهمترین اخبار بازارهای جهانی را مشاهده می کنید و بر اساس اهمیت خبر می توانید برای موقعیت های معاملاتی خویش تصمیم بگیرید.


AMarkets broker