این ابزار جهت محاسبه و رسم صحیح سطوح اصلاحی فیبوناچی برای هر جفت ارز استفاده می شود.