دوره جامع نوسانگیری در بورس – تابلوخوانی و فیلترنویسی (دوره ضبط شده)

🔰بهترین استراتژی کسب سود در بازارهای خنثی 🔻 می خواهید در بازار نزولی و خنثی هم سود کسب کنید؟ 🔻…

550,000 تومان